Jeg kommer ud til hestens opholdssted 

Eller modtager hesten på Filsøvej 4, 6990 Ulfborg.

 

Inden afbalanceringen:

 • Hesten skal have været på fold eller ude og blive trukket med
 • Skal være blevet tilbudt vand     
 • Hestens pels skal være tør

Hesten skal stå et roligt sted, hvor den er tryg.
Det er bedst at stå inde ellers et godt sted med tørvejr og læ.
Der skal helst være andre heste inde, hvis hesten ikke kan stå alene, så hesten er rolig og tryg.

Under afbalanceringen:

Nogen heste skal tisse midt under behandlingen.

De fleste heste kan godt lide at få afbalancering.
Jeg giver mig god tid og snakker med hestene undervejs.

Af og til holder jeg en lille pause, hvis det er nødvendigt.

Afbalanceringen er helt på hestens præmisser

Efter afbalanceringen: 

Tilbydes hesten vand.
De fleste heste skal tisse.

I dagene efter afbalanceringen:

 • Hesten skal have ro og må ikke trænes to dage efter afbalanceringen
 • Hesten kan godt være træt i nogle dage.
  Nogle heste er dog helt fjollede og legesyge.
 • Hestens symptomer kan godt synes forværret i et par dage. For så at forsvinde igen. Og det er ok.
 • Hestens krop arbejder videre med at reparere sig selv efter afbalanceringen i mindst 8 dage.

Hvis hesten er super kvik og helt vildt frisk og ikke har haft det bedre i flere måneder efter afbalanceringen, skal den stadig skånes i to dage! - Selvom det kan være noget af en opgave. Det er vigtig hesteejeren her tager ansvar! Hesten ved ikke selv at det er vigtigt med ro bagefter.

Er det er forebyggende tjek, er en enkelt afbalanceringen ofte nok!

Dyrene er helt utrolig nemme at afbalancere. De er åbne og umiddelbare og uden fordomme. De har en andenbevidsthed end os. Det gør de tager meget lettere imod afbalancering end vi mennesker, når jeg møder dem lige der hvor de er.

Hvis en enkelt afbalancering ikke er nok, afbalancerer man maksimalt med en uges mellemrum, da en afbalanceringen arbejder i kroppen i op til 8 dage eller mere. Kroppen skal selv regenerere det den kan i fred og ro.


Kroppen kan rigtig meget selv, når den får den rigtige hjælp. 
Jeg plejer at sige: “Jeg gør kun en ting – hjælper kroppen til at hjælpe sig selv!”


Nogle gange kan det være en fordel at tjekke dyret igen efter 2 – 4 uger. Specielt hvis du er i tvivl om hesten har det helt optimalt. Eller hvis du har brug for en snak om, hvordan I kommer videre med de ting I ønsker. f.eks efter skader. Jeg hjælper også med genoptrænings programmer. Og ved en masse om arbejde med hesten fra jorden i den forbindelse. Det har den fordel at du kan se, hvordan hestens bevægelses mønster er. Og derfor bedre kan se og mærke hvor den evt. stiver sig og har brug for hjælp.

Jeg har lavet flere genoptræningsprogrammer bla. til to heste da de var 4 og 8 år gamle. Disse to heste, troede ingen på ville bliver rideheste igen. Den ene er i dag 24 år og den anden er 25 år i dag og de er stadig rideheste. Det taler helt for sig selv!

Forebyggende afbalancering - er meget sjovere end en skadet hest!

Mange hesteejere får tjekket hesten forebyggende forår, hvor den måske har stået mere stille det meste af vinteren.

Og så et tjek igen efterår inden vinterperioden, hvor nogen hestene ofte står mere stille.

Vær opmærksom på din hest krops bygning og holdning. Nogle heste har en uheldig bygning i forhold til at være ridehest, har et "dårligt" sadelleje, som kan give udfordringer. På trods af det kan de godt blive gode, venlige, sikre og holdbare rideheste i mange år.

Det kranio-sakral systemet er nært forbundet med - påvirker og påvirkes af:

 • centralnervesystem
 • Muskel- og skelletsystem
 • Kredsløbet
 • Lymfesystemet
 • Hormonsystemet
 • Åndedrættet


Det siger sig selv at det er vigtigt for specielt en hest at det kranio-sakrale system er velfungerende, for det første er den ikke beregnet til at bære en rytter og for det andet bruges den ofte bruges som sportsatlet. Derfor er forebyggende afbalanceringer vigtige. Det er bedre, lettere og billigere at forebygge end at helbrede. Desuden får du som hesteejer mere ud af din hest og den får bedre velfærd. Jeg synes alle heste bør afbalanceres forår og efterår forebyggende. Det har jeg selv praktiseret i 16 år og det mener jeg har været med til at holde mine to rideheste friske. Så de i en alder af 24 og 25 år stadig er de velfungerende, åndeligt friske og motiverede og top turnede rideheste den dag i dag.


Afbalancering af heste kan groft sagt inddeles i otte grupper:

Akut opståede skader:                                                                                         

Når skaden er sket, vil der foruden den konkrete skade, kunne opstå en ubalance / energicyste hvor affaldsstoffer ophobes. Ofte vil hesten kompensere for den smerte skaden forvolder et helt andet sted i kroppen. Ofte  er man tilbøjelig til f.eks. at tro en hest med dårlig ben har en skade i benet -Men mange gange skal man se på ryg, hals, nakke, hofter eller bækken for at finde årsagen . Det er derfor vigtigt at lokalisere det oprindelige problem, således at dette kan behandles korrekt.                                                        
Derefter afspændes og afbalanceres den øvrige del af hesten, idet de affaldsstoffer, der er ophobet og som forhindrer energien i kroppen i at flyde frit bliver fjernet. Således undgår man at der opstår en ond cirkel med nedsat ydeevne og endnu større smerter til følge. Disse affalds ophobninger er tit skyld i flere smerter end selve skaden, og man vil derfor opleve at afspænding og afbalancering af led og muskler kan have stor positiv virkning på selv gamle skader. Dog skal det selvfølgelig nævnes at jo hurtigere balancen i kroppen genetableres jo mindre bliver omfanget af skaden og jo hurtigere kan hesten sættes i arbejde igen.
Det aftales løbende hvor længe der bør gå mellem hver behandling. Som oftest vil det være relevant med et par behandlingen med ca. en – to ugers mellemrum, hvorefter tidsrummet evt. florøges. Her kan man ofte lave gode resultater på relativ få behandlinger, hvis skaden er opdaget i tide! Hvis hesten understøttes af de rigtige hensyn.

Kroniske lidelser:                                                                                                         
Som spat, spondolose (slitage forandringer i rygsøjlen) eller gigt er en anden udfordring. Her er en kronisk tilstand. Men specielt her er det vigtigt at holde skelettet lige og kroppen er fri for spændinger, da det reducerer smerterne og dermed forlænger hestens liv og giver væsentlig mere livskvalitet. Så her vil man ofte afbalancere hesten to til tre gange med nogle ugers mellemrum til bedringen indtræffer og derefter holde afbalanceringen ved lige med fire til seks ugers eller nogle måneders mellemrum for at holde den raske del af hestens krop sund, da den ellers vil blive yderligere belastet pga. unødvendige smerter i kroppen.

Ungheste problematikker:
Under hestens opvækst kan der godt opstå udfordringer i forhold til f.eks. vækst. Hvis hesten vokser for hurtig, kan det være nødvendigt ud over et godt, sundt foder at regulere fodermængden. Men bestemt også smerte lindre hesten gennem afbalancering. Der kan også opstå led, sene eller ligament problematikker både pga, af hurtig vækst og / eller pga. overanstrengelse af den ikke udvoksede unghest.                  
I forhold til træning af den unge hest, er mit råd skynd dig langsomt. Jo bedre tid du har og jo mere grundigt fundament du laver i den unge hests uddannelse jo flere år har du glæde af at ride på den og opnå de drømme og mål du har med den.

Træning af den ældre hest:                                                                                           
Her går ridning som regel godt, når hesten rides jævnligt. Men rider man ikke så ofte eller har der været alt over otte ugers pause, er det vigtig at starte ridningen forsigtig  op igen. Muskler trænes hurtigt op. Men sener og ligamenter er mere seje og trænes kun meget langsomt op. Det kan tage op til et år at træne dem op, hvis man vil ride på lidt højere plan. Ved genoptræning er det vigtigt at dosere sin træning i forhold til det. Her er arbejde fra jorden genialt at starte med.
Jeg har behandlet mange ældre heste, som folk har opgivet at ride pga. gigt og sammenvoksninger. Mange af disse heste har rigtig mange smerter, der gør det umuligt at ride dem. Men de kan få så meget hjælp ved Kranio-Sakral Terapi og flere af dem kommer i let ridning igen på trods af slid i kroppen. Og har meget mere livskvalitet. Både fordi de ikke har så mange smerter og fordi de er "med" på holdet igen og ikke bare skal være "den gamle hest, der står og kigger alene tilbage"

Føllet / Fødselsskader:                                                                                           
Ligesom jeg mener alle børn bør tjekkes efter fødslen, mener jeg også alle dyr bør tjekkes efter fødslen og senest ved fravænning. Der opstår nemt skævheder under fødslen. Ofte bliver skævhederne først opdaget, når man starter med at træne hesten. Dvs. for mange hestes vedkommende først når de er 3 – 5 år gamle. Andre gange opdages det først langt senere og det kan få alvorlige konsekvenser for hestens holdbarhed og for tilliden til menneskerne. Menneskerne som ikke har været klar over, der har været noget galt. Mennesker kommer ofte til at presse hesten, som  måske så tilsidst kommer til at lave en overreaktion, som måske forvolder den selv eller ejeren en alvorlig skade. Eller den bliver stemplet som farlig og utilregnelig. Jeg købte selv en hest (Sol) billigt med dette stempel for 15 år siden. Og fik på to – tre år den mest fantastiske og stabile ridehest ud af hende. Hun bliver 24 år i år og er stadig frisk (2017).

Angst, chok og nedstemthed:
Specielt hvis din hest pludselig ændre adfærd, skal du være opmærksom på, hvad der kan være sket. Det er ikke altid vi finder en grund til en adfærdsændring. Der kan også være sket noget, uden vi ved det, fordi vi ikke var der. Andre gange er der sket noget vi ved: Det kan være hesten har været udsat for en ulykke. Det kan være der er familiestridigheder i ejerens familie, der påvirker ejeren eller stress på arbejdet i ejerens liv, som påvirker ejeren psykisk. Det kan være ejeren er i sorg eller hesten er i sorg. Den kan have mistet en god dyreven, være blevet flyttet til en ny stald eller har mistet sin ejer.                     
Der kan være mange grunde til hesten ikke er som den plejer at være. Og det er vigtig at hjælpe hesten.
Her er Kranio-Sakral terapi fantastisk, da det danner en bro fra det fysiske legeme til det psykiske legeme.

Heste der skjuler fysiske problemer/smerter:
Heste er oprindelig et byttedyr. Den der først viser svaghed, er den der først bliver spist af løverne. Denne overlevelses mekanisme ligger dybt i de meget følsomme og højtudviklede heste. Når man har løsnet spændinger i hesten og har fået den til at slappe helt af og dermed taget hele “forsvaret” fra den, kan de reagere med ret voldsomme smerter. Oftest kan man ordne det ved at løsne flere muskler og facier, hvis ikke har de sandsynligvis skjult et mere alvorligt fysisk problem. Disse heste behandler vi 2-3 gange. Nogen gange må de tilbage til dyrlægen og blive udredt.

Allergi:                                                                                                                               
Igen er det vigtigt at skelettet er lige og kroppen fri for spændinger. Jeg genemgår hestens krop og afbalancere den. Det er vigtigt for kroppens immunforsvar. Jeg har stor erfaring med luftvejslidelser, muk og sommereksem og anbefaler ofte homøopati og St. Hippolyts produkter.

Syge dyr:                                                                                                                                
Som udgangspunkt behandler jeg ikke syge dyr uden dyrlægens tilladelse.                         
Jeg vil så tilføje med den blide behandling på 5 grams tryk, kan jeg ikke gøre noget kroppen eller dyret ikke vil være med til. Så jeg kan ikke skade noget.
Til gengæld vil mange syge dyr, have glæde af afbalancering som smertelindring og afspænding.

Ved afbalancering af syge dyr, som ikke er blevet anbefalet afbalancering af en dyrlæge, kan jeg være nød til at sige fra og bede ejeren om at kontakte en dyrlæge. Det er for hestens og ejerens skyld, ikke fordi jeg ikke vil tilbyde min hjælp! Men for at I får den rigtige hjælp.

Min gamle hest Eyema Doc Two "Henry" var en American Quarter Horse. Vi nød nu at ride med afspændte kroppe og bøjning fra halespidsen til øverste nakkehvirvel a la klassisk ridekunst. Vi fik undervisning af Christina Holmbæck i mange år. I dag er han stadig frisk og fylder 25 år d 30. April 2017

Samarbejde på tværs af faggrupper: 

Hvis vi for alvor skal øge hestens velfærd, ser  jeg ingen vej udenom, at flere faggrupper arbejder sammen:

 • Dyrlæge
 • Smed
 • Træner
 • Sadelmager
 • Kiropraktor/osteopat
 • Massør
 • Adfærdsterapeut
 • Kinesiolog
 • Kranio-sakral terapeut m.fl.

Sól fra Bakka, min tidligere hest, havde da jeg fik hende en masse traumer. Oveni hun stak af fordi hun var bange for rytteren, var hun også rædselsslagen for trailere og kørsel. Men som I kan se fik hun lært det hele